Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.4


Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel.

Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa ramadhan. Kloxo-MR không chỉ sửa chữa các lỗi của Kloxo mà còn bổ sung nhiều tính năng, như chuyển sang chạy web server Nginx & có thể cài được trên CentOS 6.

Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR

Chuấn bị trước khi cài đặt

– Máy chủ CentOS mới tinh chưa cài đặt gì, ở đây mình dùng CentOS 6.4 64bit.

– Update CentOS

yum update -y

– Cài đặt một số package cần thiết

yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y
yum install telnet wget -y

– Disable Selinux & kiểm tra trạng thái của Seli trên server

setenforce 0 echo 'SELINUX=disabled' > /etc/selinux/config

Tiến hành cài đặt Kloxo-MR

– Download repo để cài — no need for 6.5.0.c and after

wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/rpms/release/neutral/noarch/mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm --no-check-certificate rpm -ivh mratwork-release-0.0.1-1.noarch.rpm yum update mratwork-release

– Cài đặt

yum install kloxomr -y sh /script/upcp

– Sau khi cài đặt thành công thì bạn sẽ nhận được thông tin như bên dưới:

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
_/ _/
_/ Congratulations. Kloxo-MR has been installed succesfully as ‘MASTER’ _/
_/ _/
_/ You can connect to the server at: _/
_/ https://:7777 – secure ssl connection, or _/
_/ http://:7778 – normal one. _/
_/ _/
_/ The login and password are ‘admin’ and ‘admin’ for new install. _/
_/ After Logging in, you will have to change your password to _/
_/ something more secure. _/
_/ _/
_/ – Better reboot for fresh install _/
_/ – Run ‘sh /script/make-slave’ for change to ‘SLAVE’ _/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

– Reboot lại server

reboot

– Đăng nhập bằng link http://:7778 dùng user/pass là admin/admin rồi đổi lại pass

– Giao diện trang quản trị Kloxo MR

kloxo mr

– Mặc định webserver là Apache, bạn có thể đổi trong phần Switch Program

kloxo mr doi server
Chúc các bạn thành công.


Theo hocvps.com

Bài viết khác


Trao đổi nhanh với chúng tôi


Trang chủ
  • Blog
  • Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.4
  • Sản phẩm