Hướng dẫn Ping và sử dụng Tracert

Hướng dẫn Ping và sử dụng Tracert


1. PING - Packet Internet Grouper

Chắc hẳn các bạn cũng biết Ping là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn như Internet) để kiểm tra xem có thể kết nối tới một máy chủ cụ thể nào đó hay không, và ước lượng khoảng thời gian để gửi gói dữ liệu cũng như tỉ lệ các gói dữ liệu có thể bị mất trong kết nối.

Công cụ này thực hiện nhiệm vụ trên bằng cách gửi một số gói tin ICMP đến máy kia và lắng nghe trả lời. Và chúng ta thao tác như sau :

 • Vào Start>>> ô RUN hoặc tổ hợp phím biểu tượng Windows + R>>>CMD
 • Màn hình hiện ra, gõ ping domain.com hoặc IP server VD: wiki.matbao.net hoặc 192.168.12.5
  Hướng dẫn Ping và sử dụng Tracert


Chú ý : PING bằng cách nhập trực tiếp vào ô RUN và cách vào CMD thì kết quả cho như nhau. Các bạn có thể chọn 1 trong 2 cách để thực hiện kèm theo 1 vài thông số sau :
 • -t: không xác định thời gian dừng của lệnh ping.
 • -l size: với size là dung lượng gói tin (bytes).
 • -n count: với count là số lần thực hiện lệnh ping.

2. Tracert (hay Traceroute)

Là công cụ dựa trên nền tảng Windows cho phép bạn hỗ trợ chương trình kiểm tra cơ sở hạ tầng mạng. Tiện ích TCP/IP này cho phép bạn xác định các gói định hướng lưu chuyển trong toàn bộ mạng tới host cụ thể theo yêu cầu của bạn.

Tương tự như PING, chúng ta cũng thao tác :

 • Vào Start>>> ô RUN hoặc tổ hợp phím biểu tượng Windows + R>>>CMD
 • Màn hình hiện ra, gõ tracert domain.com hoặc IP server
  Hướng dẫn Ping và sử dụng Tracert


3. IP Wan

Để xác định IP Wan (Public IP) của mạng bạn đang sử dụng, có thể thao tác theo cách sau :
 • Truy cập vào các website kiểm tra như : who.is, whatismyip.com...
 • Thông tin IP Wan của bạn sẽ hiển thị chi tiết ngay tại trang chủ của các website này.
  Hướng dẫn Ping và sử dụng Tracert


Khi cần chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật để kiểm tra các vấn đề liên quan đến dịch vụ sử dụng tại Ếch Bay, bạn nên hỗ trợ cung cấp cho chúng tôi thông tin / hình ảnh kết quả của các quá trình trên từ máy bạn đến server.


Bài viết khác


Trao đổi nhanh với chúng tôi


Trang chủ
 • Blog
 • Hướng dẫn Ping và sử dụng Tracert
 • Sản phẩm